Årsmøte gjennomført

Årsmøte i Skaun Håndballklubb ble dette året gjennomført elektronisk. Møtet hadde 13 deltagere – og behandlet et innkommet forslag – i tillegg til vanlige saker. Les protokollen fra årsmøtet her

Read More

Sakspapirer – årsmøte

Sakliste 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen og sakliste 3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 4. Behandle klubbens årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsberetninger. 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. 6. Behandle forslag og saker. 7. Fastsette medlemskontingent. 8. Vedta idrettslagets budsjett. 9. Foreta følgende valg: a) Leder b) […]

Read More

Innkalling til årsmøte i Skaun HK

Styret innkaller herved til årsmøte i Skaun HK. Årsmøtet avholdes den 12. mars klokken 1900 i Skaunhallen. Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 26. februar 2019, til epost: la@bedriftsidrett.no Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.skaunhandball.no. […]

Read More