Innkalling til årsmøte i Skaun Håndballklubb 2021

Styret innkaller herved til årsmøte i Skaun Håndballklubb. Årsmøtet avholdes onsdag 24. mars klokken 19:30 – elektronisk via Teams. (Se...

Årsmøte gjennomført

Årsmøte i Skaun Håndballklubb ble dette året gjennomført elektronisk. Møtet hadde 13 deltagere – og behandlet et innkommet forslag –...