Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet, og her vedtas blant annet klubbens lover, strategi og handlingsplan, i tillegg velges styret med komiteer.  Årsmøtet gjennomføres årlig, og i mellom årsmøtene er det styret som forvalter klubbens interesser. Styret består av leder, nestleder, kasserer og sekretær, samt Lederen i sportslig utvalg og arrangementskomiteen. Styret har en vara, som kalles inn ved behov .

 

Styret har møter en gang hver måneden, og arbeidsoppgavene er i stor grad styrt av de føringer årsmøtet har gitt. Klubben har breddefokus og vi er opptatt av at det skal være kort vei mellom utøver-foreldre-trenere og klubbens ledelse. Har du saker du ønsker å behandle, eller innspill til klubbens ledelse, ta gjerne kontakt.

Klubben kommuniserer med sine lag via ulike facbookgrupper. I tillegg har klubben en offisiell facebookgruppe og denne hjemmesiden.