Posts by admin

Skaun Håndballklubb sitt Solidaritetsfond

Skaun Håndballklubb har etablert sitt eget Solidaritetsfond som et ledd i å nå klubbens målsetting om at flest mulig skal...

Aktiv Sommer

Gjennomføres i hele skoleferien 2 aktivitetsøkter med fokus på styrke/basistrening med lek og moro, hver uke i og rundt Skaunhallen....

Årsmøte 2021 – Sakspairer

Innkalling til årsmøte i Skaun Håndballklubb 2021

Styret innkaller herved til årsmøte i Skaun Håndballklubb. Årsmøtet avholdes onsdag 24. mars klokken 19:30 – elektronisk via Teams. (Se...

Årsmøte gjennomført

Årsmøte i Skaun Håndballklubb ble dette året gjennomført elektronisk. Møtet hadde 13 deltagere – og behandlet et innkommet forslag –...

Revidert budsjett 2019

Her kan du laste ned revidert budsjett. Revidert budsjett 2019

Sakspapirer – årsmøte

Sakliste 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen og sakliste 3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å...

Innkalling til årsmøte i Skaun HK

Styret innkaller herved til årsmøte i Skaun HK. Årsmøtet avholdes den 12. mars klokken 1900 i Skaunhallen. Saker som et...