Posts by Karianne Kirkaune

Styremøter

Styremøter 2023/2024

Her er en oversikt over styremøter for sesong 23/24 i Skaun HK. Saker som skal styrebehandles må sendes inn skriftlig...