Sakspapirer – årsmøte

Sakliste 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen og sakliste 3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å...