Årsmøte gjennomført

Årsmøte i Skaun Håndballklubb ble dette året gjennomført elektronisk. Møtet hadde 13 deltagere – og behandlet et innkommet forslag –...