Skaun Håndballklubb sitt Solidaritetsfond

Skaun Håndballklubb har etablert sitt eget Solidaritetsfond som et ledd i å nå klubbens målsetting om at flest mulig skal...