Sakspapirer – årsmøte

Sakliste

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen og sakliste
3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 4. Behandle klubbens årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsberetninger.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent.
8. Vedta idrettslagets budsjett.

9. Foreta følgende valg:

a) Leder
b) 3 styremedlemmer (sportslig leder, leder arrangemenstkomite og styremedlem), og 1 varamedlem
c) 2 revisorer
d) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett
e) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte

Med vennlig hilsen Styret

Last ned hele dokumentet her Sakspapirer Årsmøte

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *