Skaun HK
Skaun HK

Aktuelt fra Skaun HK

Skaun Håndballklubb

SKAUN HK er en breddeklubb der spillerne er i fokus, og hver enkelt skal oppleve mestring og trygghet, samt utvikling i forhold til egne ferdigheter. Vi jobber for å ha et håndball tilbud for alle barn og unge i aldre. For spille håndball må man være medlem i klubben.

Last ned appen «Min Håndball» for terminliste og resultater (lenke nederst på siden).

Rossvoll Flerbrukshall brukes til trening, men også til hjemmekamper. Les mer om Skaunhallen her

Den sportslige planen

Skal den sportslige planen gjøre en forskjell i hallen, må den være godt forankret hos alle i klubben. Derfor er det viktig at den praktiseres i all den daglige aktiviteten, og at den implementeres som en naturlig del i klubbens fora for trenere og ledere.

Den sportslige planen er klubbens styringsverktøy og hjelpemiddel for treneren og laglederen. Med utgangspunkt i klubbens verdier og målsettinger legger sportsplanen grunnlaget for Håndball for alle” i et trygt og utviklende miljø.

Planen skal danne grunnlag for kontinuitet, bygge trygghet og kunnskap, forebygge konflikter og være et praktisk verktøy for ledere og trenere i klubben. Imidlertid er prosessen rundt utviklingen av en sportsplan viktig, altså at trenere og andre som skal ha tilhørighet til planen blir involvert i utviklingen.

Styret

Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet, og her vedtas blant annet klubbens lover, strategi og handlingsplan, i tillegg velges styret med komiteer. Årsmøtet gjennomføres årlig, og i mellom årsmøtene er det styret som forvalter klubbens interesser. Styret består av leder, nestleder, kasserer og sekretær, samt Lederen i sportslig utvalg og arrangementskomiteen. Styret har en vara, som kalles inn ved behov .

 Styret har møter en gang hver måneden, og arbeidsoppgavene er i stor grad styrt av de føringer årsmøtet har gitt. Klubben har breddefokus og vi er opptatt av at det skal være kort vei mellom utøver-foreldre-trenere og klubbens ledelse. Har du saker du ønsker å behandle, eller innspill til klubbens ledelse, ta gjerne kontakt.

Klubben kommuniserer med sine lag via ulike facbookgrupper. I tillegg har klubben en offisiell facebookgruppe og denne hjemmesiden.